Orthobalance

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Werkwijze

Voorafgaand aan het eerste consult stuur ik je via een online beveiligde verbinding een uitgebreide anamnese (gezondheidsvragenlijst) toe, die je invult en uiterlijk twee dagen voorafgaand aan het consult via de online beveiligde verbinding terugstuurt.

Er is een behandelovereenkomst die zowel door de cliënt als de therapeut in tweevoud ondertekend dient te worden.

Tijdens het eerste consult neem ik eerst de ingevulde anamnese met jou door. We nemen door welke klachten er zijn en wat jouw doelstelling is. Er wordt gevraagd welke eventuele medicijnen en andere middelen er gebruikt worden en wat huisarts of specialist zegt over de klacht.

Op zoek naar de oorzaken
Een behandeling bestaat onder andere uit verschillende metingen. Dat is belangrijk als je de mate van vooruitgang van een behandeling wilt vastleggen en evalueren. Voor de cliënt heeft dit als voordeel dat hierdoor inzicht in de diepere oorzaak van de klachten en in het verloop van de behandeling wordt verkregen. Bovendien kan worden vastgesteld welke verstoring eerst moet worden aangepakt voor een snel en effectief resultaat.

De gegevens op basis van de verschillende metingen worden met jou besproken en vervolgens wordt er een individueel behandelplan opgesteld. Voedingsadvies vormt hier een belangrijk onderdeel in. Een op maat gemaakt behandelplan is de sleutel tot een betere gezondheid.

De therapie beoogt het herstel van het optimale evenwicht
De gebruikte analysevormen stelt dat de oorzaak in plaats van de symptomen wordt aangepakt. Als de oorzaak van de klachten bekend is, kan gewerkt worden aan het opheffen van de gesignaleerde verstoringen met als uiteindelijke doel herstel van het optimale evenwicht.

Indien er aanvullende onderzoeken nodig zijn, zoals een laboratoriumonderzoek (bloed, ontlasting, urine) zal dit met jou worden besproken. Mocht dit naar voren komen dan kan een eventuele doorverwijzing naar andere disciplines, zowel regulier als complementair tot de mogelijkheden behoren.

Reguliere geneeskunde en complementaire geneeskunde kunnen prima naast elkaar bestaan en elkaar aanvullen.

Bij klachten is het altijd raadzaam eerst jouw huisarts/specialist te bezoeken.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu