Orthobalance

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

De vijf principes

Een omschrijving van mijn werkzaamheden in Praktijk Orthobalance vanuit de vijf natuurgerichte principes.

Er wordt uitgegaan van een holistisch mensbeeld. Lichaam en geest worden als één geheel beschouwd. Er vindt een continue wisselwerking plaats tussen lichamelijk, mentaal, energetisch, spiritueel en emotioneel niveau. De behandelingen zijn gericht op het ondersteunen van het zelfgenezend vermogen van de cliënt.
Iedere cliënt krijgt een op maat gemaakt behandelplan dat specifiek op zijn/haar situatie is afgestemd.

De natuurlijke volgorde van gezondheid:

ENERGIE
Hoe beter de energiebalans, hoe beter het energiesysteem functioneert en des te groter de gezondheid. Als er een tekort aan levensenergie is kan het energetisch systeem waaronder de meridianen (energiebanen in het lichaam) en chakra's (verbindingspoorten tussen lichaam en geest) niet optimaal werken. Ook de werking van het zenuwstelsel raakt verstoord, waardoor organen en weefsels onvoldoende informatie ontvangen en ontregeld kunnen raken. Het is belangrijk dat de energie goed door het lichaam kan stromen en niet geblokkeerd wordt. Door energieblokkades kunnen fysieke en emotionele klachten ontstaan en zal de energie in balans moeten worden gebracht. Om te bepalen hoe het met het energieniveau van de cliënt is gesteld en welke behandeling er nodig is om de communicatiesystemen van de cliënt te herstellen maak ik gebruik van een uitgebreide anamnese.

PRIKKELOVERDRACHT
Ons lichaam probeert voortdurend balans in alle processen te bereiken. Het zenuwstelsel is het communicatienetwerk in ons lichaam. Via de hersenen wordt er door overdracht van impulsen (prikkels) naar de rest van ons lichaam gecommuniceerd. Een juiste werking van het communicatienetwerk is dus van groot belang. Wanneer een signaal niet op de juiste manier door de hersenen wordt waargenomen, kan er geen reactie op volgen en ontstaat er onbalans. De hormonale regeling en de regeling door het zenuwstelsel staan met elkaar in verbinding. Voor een goede samenwerking tussen het bewuste en het onbewuste behoren de linker- en rechterhersenhelft harmonieus met elkaar samen te werken. Behandeling is erop gericht te zorgen voor een goed functioneren van de prikkeloverdrachten en voor herstel van blokkades in het energiesysteem.

DRAINAGE
Ons lichaam en onze geest worden belast met gifstoffen, zoals bestrijdingsmiddelen en chemische groeihormonen in onze voeding, gifstoffen uit de leefomgeving, straling maar ook stress en onverwerkte negatieve emoties. Al deze belastende factoren dienen zo veel mogelijk te worden beperkt. Deze gifstoffen vormen een ballast voor ons immuunsysteem en moeten worden afgevoerd. Een belangrijk onderdeel van drainage is aandacht geven aan datgene wat ons lichaam belast, het op te sporen en zich hiervan te ontdoen.

VOEDING
Als het lichaam niet de juiste voeding krijgt, wordt ons lichaam niet voorzien van voedingsstoffen die we nodig hebben om optimaal te functioneren en dit kan leiden tot gezondheidsklachten. Naast fysieke voeding heeft ook onze geest voeding nodig. Van wezenlijk belang is dat je doet wat je leuk vindt, dat je tijd voor jezelf maakt, dat je positief over jezelf en over het leven denkt. Door je bewust te worden van belemmerende geestelijke voeding en deze op een andere manier te benaderen, zal er een betere balans ontstaan.
Mineralen, vitaminen, sporenelementen zijn nodig om elke cel in ons lichaam zo optimaal mogelijk te kunnen laten functioneren. Aan de hand van de uitgebreide anamnese kan ik mij hiervan een beeld vormen van hoe dit bij de cliënt is. Ik neem de voeding met de cliënt door en breng zonodig in samenspraak met de cliënt aanpassingen in de voeding aan. Ik kan bekijken of bepaalde voedingsstoffen extra moeten worden aangevuld of juist moeten worden weggelaten. Als er sprake is van een voedselintolerantie zal de cliënt zich aan bepaalde voedingsadviezen dienen te houden.

DE PSYCHE
Lichaam en geest zijn met elkaar verbonden. Hoe lekker we ons voelen, het in balans zijn, gezond zijn, heeft alles met onze geest te maken. Vaak liggen traumatische ervaringen en onverwerkte emoties ten grondslag aan lichamelijke verstoringen. Voor herstel is het van belang hier inzicht in te krijgen. De leefwijze en gewoonten worden doorgenomen. Hierop volgt het adviseren over veranderingen die noodzakelijk zijn voor het herstel. Er wordt bij de cliënt zelfverantwoordelijkheid gestimuleerd om de nieuwe leefwijze eigen te maken en oude ingesleten gewoonten te doorbreken. Bij het aanleren van een nieuwe leefstijl vraagt het doorbreken van patronen en deze te veranderen veel aandacht. Ik besteed veel aandacht aan de onderliggende mogelijke oorza(a)k(en) van de verstoringen. Met behulp van counselling leert de cliënt manager te worden over zijn/haar eigen probleem. Door middel van coaching kan inzicht worden verkregen in de huidige situatie en kan evenwicht worden gecreëerd. Er wordt samen met de cliënt op zoek gegaan naar de oplossing van het probleem.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu